Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Punkty Pomocy Prawnej

Komunikat dotyczący funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu oleśnickiego w okresie zagrożenia koronowirusem

 

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. Uz 2020 r. poz. 374), Starostwo Powiatowe w Oleśnicy informuje o zawieszeniu  z dniem 16 marca 2020 r do odwołania  udzielania  nieodpłatnych porad  prawnych osobiście. 

Uwaga! Rejestracja poprzez stronę internetowąhttps://powiatolesnicki.npp-24.pl/ zostaje zawieszona do odwołania.

 

Porady prawne udzielane będą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość 
w tym:

1)     telefonów do punktów 

2)     za pomocą poczty elektronicznej.

 

Porady prawne będą udzielanie w powyższy sposób wyłącznie po uprzedniej rejestracji pod nr telefonu: 570 926 267 w godz.8.00 do godz.15.00.

 

Jednocześnie informujemy, że harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu oleśnickiego pozostaje bez zmian.

 

W razie komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość osoba potrzebująca porady przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej 
e-mail organizacyjny@powiat-olesnicki.pl podpisany wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej) i następnie oczekuje na wyznaczenie  terminu porady.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), na terenie powiatu Oleśnickiego od 1 stycznia 2016 r. zostało utworzonych 4 punkty, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, świadczona osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przez aplikanta adwokackiego lub radcowskiego.  W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać również doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.