Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Zapraszamy mieszkańców powiatu oleśnickiego do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielana jest w czterech punktach, zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Oleśnicy, Bierutowie, Sycowie oraz Twardogórze.

Punkt nr 1  mieści się w  Starostwie Powiatowym w Oleśnicy – 56-400 Oleśnica ul. Słowackiego 10, pok.211 a. Prowadzony jest przez radców prawnych.

Godziny otwarcia:
poniedziałek  godz. 8.00-12.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa             godz. 8.00-12.00
czwartek        godz.12.00-16.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Punkt nr 2 znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Sycowie, 56-500 Syców ul. Wrocławska 8. Punkt ten prowadzą adwokaci.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach   11.00 -15.00

Punkt nr 3 jest  Urzędzie Miasta i Gminy w Bierutowie , 56-420 Bierutów, ul. Moniuszki 12. Prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w otwartym konkursie ofert: „Fundacja Badań nad Prawem”, 50-305 Wrocław. ul. Młodnickiego 22 m.7 (nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych).

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 znajduje się w Gminnym Ośrodku   Sportu i Rekreacji w Twardogórze , 56-416   Twardogóra ul.1 Maja 2. Prowadzony  przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert : „Fundacja Świat z Uśmiechem”, 56-400 Oleśnica , ul. Kopernika 6 (nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokatów i radców prawnych).

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek           godz.12.00-16.00
środa            godz.12.00-16.00
czwartek       godz. 8.00-12.00
piątek            godz. 8.00-12.00

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności.

Ponadto informujemy, że informacje na temat prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego zostały zamieszczone na stronie: http://bip.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=286&page=2