Nieodpłatna pomoc prawna
launch mobile menu
About 64 results (0.29 seconds) Sort by:

Zapraszamy mieszkańców powiatu oleśnickiego do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. Udzielana jest w czterech punktach, zlokalizowanych w następujących miejscowościach: Oleśnicy, Bierutowie, Sycowie oraz Twardogórze.


Punkt nr 1 - znajduje się w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy , ul. Słowackiego 10, I piętro, pok.211 a. Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą radcy prawni.
Godziny otwarcia:
poniedziałek godz. 8.00-12.00
wtorek godz. 11.30-15.30
środa godz. 8.00-12.00
czwartek godz.11.30-15.30
piątek godz. 8.00-12.00

Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych


Punkt nr 2 - znajduje się w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Sycowie, 56-500 Syców, ul. Wrocławska 8. Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą adwokaci.

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 -15.00

Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Punkt nr 3 – znajduje się w Urzędzie Miejskim w Bierutowie, 56-420 Bierutów, 
ul. Moniuszki 12, budynek B, I piętro, pokój nr 12. Prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w tym punkcie świadczą adwokaci i doradcy obywatelscy. 

Godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 12.00

Punkt nr 4 - znajduje się w budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. 1 Maja 2, 56-416 Twardogóra. Prowadzony przez organizację pozarządową, wyłonioną w otwartym konkursie ofert: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój” z Góry. Nieodpłatną pomoc prawną w tym punkcie świadczą adwokaci i radcy prawni.

Godziny otwarcia:
poniedziałek godz.12.00-16.00
wtorek godz.12.00-16.00
środa godz. 12.00-16.00
czwartek godz. 8.00- 12.00
piątek godz. 8.00-12.00

Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26 roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Nieodpłatna pomoc prawna będzie obejmować:
-poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach ,
-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
-pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym,
-sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika  z urzędu.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmie spraw:
-podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
-związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do  rozpoczęcia tej działalności.

Ponadto informujemy, że informacje na temat prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu oleśnickiego zostały zamieszczone na stronie: http://bip.powiat-olesnicki.pl/index.php?kat=286&page=2